Inpak- en verzendadvies

Zoals u wellicht al heeft gelezen zijn wij gevestigd in Enschede. Hoewel wij goed en makkelijk te bereiken zijn met de auto kan het zijn dat u wellicht zo ver weg woont dat ‘even’ op en neer rijden niet tot de mogelijkheden behoort óf dat het voor u makkelijker is om uw kostbare audiotoestel via de postorderservice te verzenden zoals PostNL.

Het is bij ons mogelijk dat u uw audioapparaat aan ons verstuurd. Ook als u deze bij ons heeft gebracht kunnen wij deze aan u terugsturen (na reparatie). Voor het terugsturen van uw audiotoestel vragen wij wel een vergoeding. Deze kunt u bij ons opvragen.

Verder zullen wij deze goed en zorgvuldig inpakken zodat deze zo goed als zeker zonder transportschade bij u aankomt. Apparatuur verzenden wij verzekerd, aangetekend en alleen op uw adres. Uw pakket zal dus niet worden afgeleverd bij uw buren.

De werkwijze waarop wij deze inpakken, kunt u natuurlijk ook toepassen om uw apparatuur onbeschadigd bij ons te laten bezorgen.

Het vraagt enig inzet en tijd maar dan komt uw audioapparatuur aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid over zonder transportschade zodat wij voor uw toestel de reparatiewerkzaamheden kunnen gaan uitvoeren.

Hoe zwaarder het toestel is, hoe beter deze ingepakt behoort te zijn.

De Doos

De eigenschappen

Is het gewicht van uw audiotoestel minder dan 10 kg dan volstaat een enkelgolvig kartonnendoos.
Als het gewicht meer is dan 10 kg dan raden wij een dubbelgolvig kartonnen doos aan.Enkelgolvig kartonnen doos Dubbelgolvig kartonnen doos
enkelgolvig kartonnen doos dubbelgolvig kartonnen doos

De afmetingen.

De doos behoort groter te zijn dan het toestel (logisch). Afhankelijk van het gewicht is het minimum 5 cm ruimte aan elke kant nodig. Als het toestel zwaarder is dan 10 kg dan is 7 cm wel vereist. Is het toestel zwaarder dan 20kg dan is 10cm wel nodig hoewel in alle gewichtscatergorien 10cm wijsheid is.

Opvulmateriaal

De ruimten tussen het audiotoestel en de wanden van de doos worden opgevuld met opvulmateriaal. Dit om het toestel te beschermen en verschuiven te voorkomen.

Er zijn verschillende opvulmaterialen.

  • Eerste keuze: opvulchips (in onze beleving het beste).
  • Tweede keuze: propjes huis aan huis papier, propjes folders, propjes kranten.
  • Derde keuze: Bubbeltjesplastic / noppenfolie. Dit wordt om audiotoestel gewikkeld. Loze ruimte wordt dan verder opgevuld met noppenfolie om verschuiving te voorkomen

Grote met lucht gevulde ‘bags’ zijn wij geen voorstander van. Mocht u deze wel gebruiken dan graag alles wel opvullen en geen ruimtes openlaten.
Gebruik a.u.b. géén losse stukjes piepschuim. Dit zal waarschijnlijk gaan verschuiven waardoor het geluidstoestel ook zal gaan verschuiven met mogelijke schade tot gevolg.opvulmateriaal, opvulchips
opvulmateriaal, opvulchips propjes krantenpapier
Opvulchips Andere opvulchips Propjes krantenpapier en of huis aan huis

Samenvattend
Als uw audiotoestel minder dan 10 kilogram is dan graag

  • een enkele golf kartonnen doos is voldoende;
  • de ruimte tussen alle zijkanten van uw toestel en de doos bedraagt ten minste 5 cm en bij voorkeur 7cm;

Als uw audiotoestel zwaarder is dan 10kg dan graag

  • een dubbele golf kartonnen doos gebruiken;
  • de ruimte tussen alle zijkanten van uw toestel en de doos bedraagt ten minste 7 cm en bij voorkeur 10cm;

Als uw audiotoestel zwaarder is dan 20kg dan graag

  • een stevige dubbele golf kartonnen doos gebruiken;
  • de ruimte tussen alle zijkanten van uw toestel en de doos bedraagt ten minste 10 cm en bij voorkeur 13 cm;

Het inpakken

Het is aan te bevelen om uw audiotoestel in een zak te pakken om te voorkomen dat opvulmateriaal in het apparaat belandt of zoveel mogelijk te voorkomen dat kleine onderdeeltjes zoekraken.
Bij versterkers is het belangrijk om de speakerconnectoren vast te draaien.

Bij de foto’s hieronder in het kort – stap voor stap – hoe het een en ander te kunnen doen.
Audiotoestel Stap 1 Audiotoestel Stap 2 Bij versterker: speakerconnectoren vastdraaien
Stap 1 Stap 2 Bij versterker: speakerconnectoren vastdraaien

Audiotoestel Stap 3 verticaal zetten
Audiotoestel Stap 4 zak erom doen
Audiotoestel Stap 5 dichtplakken
Stap 3 verticaal zetten (bij zware audiotoestellen) Stap 4 zak erom doen Stap 5 dichtplakken

Bodem plakken van de doos

Als u een nieuwe doos heeft dan zal eerst de bodem worden dichtgeplakt. De bovenkant zal op dezelfde wijze geschieden dat natuurlijk als één na laatste stap zal plaatsvinden.
Doos plakken 1 Doos plakken 2 Doos plakken 3
Eerst over de breedteDan over de lengteResultaat

Bodem maken van opvulmateriaal

Het handigst is om een bodem te maken van opvulmateriaal en daarop het toestel te leggen. De overige zijden zijn dan eenvoudig op te vullen met opvulmateriaal.
Inpakken Bodem maken Propjes Inpakken Bodem maken Opvulchips
Inpakken Bodem maken Propjes Meten Inpakken Bodem maken Opvulchips Meten
Bodem maken met propjes krantenpapier/ huis aan huisbodem maken met opvulchips

In dit geval is er een bodempje gelegd van ongeveer 7 cm. Over het algemeen is de onderkant van audioapparatuur steviger dan de bovenzijde (de kap). Daarom kan de bodem met iets minder opvulmateriaal toe dan de bovenzijde.

Nadat de bodem is gemaakt kan uw audiotoestel op de bodem worden gelegd en alle zijkanten worden opgevuld. Hieronder een aantal foto’s ter voorbeeld.
Inpakken Audiotoestel Plaatsen (Propjes) Inpakken Audiotoestel Plaatsen (Opvulchips)
Inpakken Audiotoestel Plaatsen Opvullen (propjes) De gebieden Inpakken Audiotoestel Plaatsen (Opvulchips)
Toestel wordt op bodem geplaatst. De rood gemarkeerde gebieden vragen extra aandacht.Toestel wordt geplaatst op de bodem. Tweetal zelfde foto’s waarbij de zijkanten al volledig zijn opgevuld.

De rood gemarkeerde gebieden bij de propjes vragen extra aandacht. Het is van belang om in deze gebieden de propjes goed aan te drukken en bij slinken dat er bij wordt gevuld zodat het audiotoestel optimaal beschermd is. Bij s-vormige opvulmateriaal is van zichzelf al redelijk hard en slinkt nauwelijks in. Het kan geen kwaad om ook bij deze opvulmateriaal even voor de zekerheid aan te drukken en indien nodig bij te voegen.

Nadat de zijkanten zijn opgevuld kan de bovenkant worden afgevuld zodat het resultaat verschijnt bij de hieronder getoonde foto’s.
Inpakken Bovenzijde opvullen (propjes) Inpakken Bovenzijde opvullen Opvulchips
Bovenzijde is opgevuld met propjes.Bovenzijde is opgevuld met opvulchips

Nadat de zaak is opgevuld kunnen de kleppen van de doos dicht, maar nog niet dichtplakken want het is wijsheid om de doos voorzichtig naar diverse zijden te kantelen om te controleren dat het toestel niet verschuift dat voel- en/of hoorbaar is. Mocht dat toch (iets) het geval zijn dan is de oplossing om meer opvulmateriaal bij te voegen.
Inpakken 'Schudden' klep dicht Klep is dicht. Bij ‘schudden’ klep wel tegenhouden zodat deze niet opengaat
Inpakken 'Schudden' met pijltje bewegen van de doos. Bij voorkeur de andere 3 zijden ook even controleren.

Graag uw adresgegevens bijvoegen met eventueel een klachtomschrijving

Alvorens u de doos definitief dichtplakt graag uw adresgegevens en eventueel klachtomschrijving bijvoegen. Wij weten dan dat uw audiotoestel van u afkomstig is.
Inpakken Bovenzijde afzender adresgegevens en evt klachtomschrijving bijvoegen propjes Inpakken Bovenzijde afzender adresgegevens en evt klachtomschrijving bijvoegen opvulchips
Afzender met eventueel klachtomschrijving bijvoegenAfzender met eventueel klachtomschrijving bijvoegen

Het dichtplakken.

Vervolgens kan de doos worden dichtgeplakt. Het is overigens aan te bevelen bij een gebruikte doos om de andere naden afsluitingen na te gaan of dicht voldoende zijn geplakt om losschieten te voorkomen.
Inpakken Een dicht te plakken (ingekorte) doos Inpakken Een dicht geplakte (ingekorte) doos Inpakken Een dicht geplakte (ingekorte) doos
Een dicht te plakken (ingekorte) doosDoos is dicht geplaktvanuit andere zijde

Tot slot

Ons adresgegevens kunnen erop worden geplakt en uw afzender gegevens. U kunt dan uw ingepakte toestel door de uw gekozen pakketvervoerder aan ons laten bezorgen.

Inpakken Adresgegevens op doos

Wij zien uw audiotoestel graag tegemoet.

Als nog u vragen heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen.